Potilastietojen tarkastuspyyntö

Jokaisella henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa terveydenhuollon rekisteriin tallennettujen tietojen oikeellisuus. Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja on tallennettu Suomen Keinojuuriklinikan potilasasiakirjoihin, voit toimittaa meille tarkastuspyynnön oheisella lomakkeella.

Potilastietojen tarkastuspyyntölomake

Palauta lomake meille allekirjoituksellasi joko henkilökohtaisesti tai postitse osoitteella:

Suomen Keinojuuriklinikka Oy
Tapiontori 3 B, 2krs.
02100 ESPOO 

Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaan evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaa aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle, tai jonkun muun oikeuksille. Jos Suomen Keinojuuriklinikka epää tarkastusoikeutesi, saat henkilötietolain 28 §:n mukaisen kirjallisen kieltäytymistodistuksen, joka sisältää perusteen kieltäytymiselle ja jossa on kerrottu miten päätöksestä voi valittaa. Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Mikäli hoidosta päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojensa antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin. Arvioinnin alaikäisen kykeneväisyydestä hoidosta päättämiseen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Useammin käytetystä tarkastusoikeudesta laskutamme siitä aiheutuvat käsittelykustannukset.

Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen oikaiseminen

Mahdolliset omien potilastietojen korjauspyynnöt pyydämme lähettämään oheisella korjausvaatimuslomakkeella. Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusoikeuksineen.

Rekisteritietojen korjausvaatimuslomake 

Palauta lomake meille allekirjoituksellasi joko henkilökohtaisesti tai postitse osoitteella:

Suomen Keinojuuriklinikka Oy
Tapiontori 3 B, 2krs.
02100 ESPOO 

Lokitietojen selvityspyyntö

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on säädetty, että asiakkaalla on oikeus saada tietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajalta kirjallisesta pyynnöstä tieto siitä, kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Edellä mainitun lain mukaisesti potilastietojen käytöstä tulee kirjoittaa käyttölokia. Mikäli potilas haluaa saada omia potilastietojansa koskevat lokitiedot, voidaan lähettää vapaamuotoinen hakemus. Lokitietopyyntö käsitellään tietopyyntönä eikä sen johdosta laadita erillisiä selvityksiä. Lokitietojen osalta luovutamme pyydetyn ajanjakson tiedot kertaalleen veloituksetta. Mikäli lokitietoja pyydetään samalta ajanjaksolta uudelleen, veloitamme siitä aiheutuvat käsittelykustannukset. Selvityspyynnön epäämisestä annamme todistuksen, jossa on kerrottu päätöksen perustelut ja miten päätöksestä voi valittaa.

Palauta hakemus meille allekirjoituksellasi joko henkilökohtaisesti tai postitse osoitteella:

Suomen Keinojuuriklinikka Oy
Tapiontori 3 B, 2krs.
02100 ESPOO

Suomen Keinojuuriklinikan hallitus ottaa tietosuojaan liittyvät henkilökunnan väärinkäytökset erittäin vakavasti. Hallitus on yhdessä yrityksen tietosuojavastaavan kanssa sopinut henkilökunnan tietosuojarikkomusten seurauksista. Rikkomusten seuraukset ovat nähtävissä tästä tiedostosta.

Rekisteriseloste

Suomen Keinojuuriklinikalla on yhteinen rekisteriseloste (tietosuojaseloste) Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Rekisteriselosteeseen voi tutustua tästä